Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo

Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo

Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo

1. Điều kiện để được quảng cáo hàng hóa, dịch vụ

– Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có ngành nghề kinh doanh hàng hóa/dịch vụ tương ứng.

– Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

2. Xin Giấy phép quảng cáo đối với các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như:

Đối với các hàng hóa dịch vụ đặc biệt, Quý vị chỉ được thực hiện việc Quảng cáo sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Cụ thể:

Xin giấy phép Quảng cáo Thuốc:

Thuốc được phép Quảng cáo phải là các loại không nằm trong danh mục Thuốc kê đơn hoặc Thuốc được được Khuyến cáo hạn chế sử dụng, hoặc muốn sử dụng phải có sự giám sát của thầy thuốc, ngoài nội dung Quảng cáo thuốc (Maket/TVC) thì hồ sơ quảng cáo thuốc phải có

– Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế phê duyệt.

– Giấy phép lưu hành sản phẩm do Cục Quản lý dược cấp hoặc quyết định cấp số đăng ký thuốc tại Cục Quản lý dược.

Xin giấy phép Quảng cáo Mỹ phẩm:

– Phiếu công bố sản phẩm Mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Bản công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Xin giấy phép Quảng cáo Sữa và các Sản phẩm dinh dưỡng:

Sữa và các sản phẩm dinh dưỡng không thuộc trường hợp cấm quảng cáo mới được cấp giấy phép Quảng cáo. Sữa và sản phẩm dinh dưỡng phải có Giấy chứng nhận tiêu chuẩn, Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước; đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành;

Xin giấy phép Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm chức năng:

Thực phẩm, phụ gia Thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn;

Xin giấy phép Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn:

Các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khẩu dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn do Bộ Y tế cấp;

Quảng cáo dịch vụ Khám bệnh, Chữa bệnh của Bệnh viện, phòng khám:

– Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp và danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Xin giấy phép Quảng cáo trang thiết bị y tế:

Trang thiết bị, vật tư y tế muốn xin Giấy phép quảng cáo phải có Giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc Giấy phép Nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu;

Xin giấy phép Quảng cáo Thuốc bảo vệ Thực vật:

Thuốc bảo vệ Thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp;

Xin giấy phép Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y:

Thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm;

Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt:

Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

Và trước khi thực hiện việc quảng cáo các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt nói trên, cơ sở đơn vị quảng cáo phải nộp hồ sơ Xin xác nhận nội dung quảng cáo tại các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

3. Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo tại An Khánh

Bước 1: Tư vấn cho khách hàng về thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo

Bước 2: Tiến hành soạn thảo hồ sơ, nộp và theo dõi hồ sơ xin giấy phép quảng cáo

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo gồm:

- Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

- Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;

Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;

Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu nêu trên phải có thêm các tài liệu bổ sung

- Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.

Bước 3: Bàn giao giấy phép quảng cáo cho khách hàng

4. Một số lưu ý khi xin giấy phép quảng cáo:

  • Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo;
  • Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
  • Tài liệu chứng minh cho tính năng, công dụng, thông tin của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng, thông tin không có trong bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận
  • Hợp đồng hoặc tài liệu khác chứng minh về nguồn gốc vật tư, vật liệu, quy trình công nghệ tạo ra sản phẩm nếu trong Maket thể hiện nguồn gốc, quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm;
  • Hợp đồng thuê diễn viên hoặc Thỏa thuận thuê diễn viên nếu trong Maket xuất hiện hình ảnh nhân vật;
  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu trong Maket có xuất hiện hình ảnh logo nhãn hiệu hàng hóa của đơn vị xin giấy phép quảng cáo.
  • Văn bản tiếp nhận đăng ký nội dung khuyến mại của cơ quan nhà nước về thương mại nếu trong nội dung quảng cáo có thể hiện việc khuyến mại.

AN KHÁNH: Cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN AN KHÁNH

Địa chỉ: 42 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568

Zalo/viber: 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568

Email: congtytuvanankhanh@gmail.com

icon