Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

1. Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
  • Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
  • Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp sư phạm;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện đối với tổ chức là doanh nghiệp thành lập trung tâm ngoại ngữ:

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có ngành nghề dạy ngoại ngữ);

- Hợp đồng thuê, cho mượn công chứng đối với trụ sở chính của trung tâm (ít nhất 01 năm kể từ thời điểm nộp hồ sơ); Diện tích đảm bảo 1,5m2/1 học sinh). Diện tích 1 phòng học 30m2;

- Giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất nơi đặt trụ sở trung tâm;

- Danh sách giáo viên giảng dạy; Danh sách cán bộ công nhân viên;

- Ký hợp đồng lao động với Giám đốc Trung tâm, giáo viên và nhân viên khác;

- Văn bản xác nhận của chính quyền địa phương đồng ý mở trung tâm;

Điều kiện của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ:

- Văn bản xác nhận thời gian làm việc của cơ sở giáo dục trong lĩnh vực giáo dục ít nhất 03 năm trở lên ở vị trí tư vấn giáo dục hoặc giảng dạy giáo dục;

- Sơ yếu lý lịch có ảnh 3×4, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi bạn sinh sống (Lưu ý rằng thời gian làm việc trong sơ yếu lý lịch phải phù hợp với văn bản xác nhận thời gian làm việc);

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc bằng B1 hoặc các chứng chỉ khác

- Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời gian 6 tháng gần nhất;

- Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn;

Điều kiện của giáo viên, nhân viên trung tâm ngoại ngữ:

- Đối với giáo viên ngoại ngữ, cần tối thiểu 04 giáo viên (25 học sinh/1 giáo viên/1 ca):

- Bản sao có chứng chực chứng chỉ bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học sư phạm ngoại ngữ (nếu không có chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm);

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn;

- Nơi làm việc hiện tại;

- Hồ sơ lao động (Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe, đơn xin việc)

Điều kiện đối với các nhân viên khác trong trung tâm ngoại ngữ:

- Kế toán: Bản sao có chứng thực Văn bằng của bản sao chứng thực chính và chứng thực chứng thực chứng minh thư;

- Tư vấn viên: Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại ngữ…; Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân;

- Thủ quỹ: Bản sao có chứng thực Văn bằng chuyên ngành có liên quan; Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân;

- Bảo vệ: Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân; Hồ sơ lao động (Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe, đơn xin việc);

Điều kiện khác gồm:

- Danh mục đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị phục vụ dạy học, quy định cụ thể chương trình học nào được sử dụng;

- Lập danh sách các cơ sở vật chất: như bàn, ghế, bàn, máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy, thiết bị phòng cháy chữa cháy trên mỗi tầng…. (kèm theo thông tin về giá trị tiền tệ của cơ sở vật chất để tính toán chi phí);

- Mức lương dự kiến cho giáo viên (cụ thể theo giờ/tháng/buổi);

- Dự kiến thu học phí của học viên;

- Nội dung chi tiết của chương trình giảng dạy; kế hoạch bài học, kiểm tra, kiểm tra cuối kỳ;

- Tên trung tâm, vị trí trung tâm, quy mô đào tạo, cơ cấu tổ chức, diện tích phòng.

- Tên của trung tâm bao gồm “trung tâm ngoại ngữ” và “tên riêng”. Tên thích hợp của trung tâm không được trùng với tên thích hợp của trung tâm được thành lập trước đó. Không sử dụng từ ngữ, biểu tượng vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

3. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại An Khánh

Đơn vị tư vấn An Khánh với nhiều năm kinh nghiệm trong thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ trên toàn quốc, chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ, đại diện cho khách hàng nhận giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

Bước 1: Tư vấn cho khách hàng về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ;

Bước 2: Tiến hành soạn thảo, theo dõi hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Hồ sơ thành lập trung tậm ngoại ngữ gồm:

Đơn đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm các nội dung: Tên trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến là giám đốc trung tâm;

Dự thảo quy định về tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Bước 3: Bàn giao giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cho khách hàng.

4. Các loại hình trung tâm ngoại ngữ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

Loại hình trung tâm ngoại ngữ công cộng: Do Nhà nước thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Có tư cách pháp nhân với con dấu và tài khoản riêng.

Loại hình trung tâm ngoại ngữ tư nhân: Do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Loại hình trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài: Cá nhân, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp toàn bộ hoặc một phần vốn để thành lập và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

5. Một số lưu ý khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định của pháp luật, cá nhân mở trung tâm ngoại ngữ đứng tên mình phải được xem xét quyết định và được cấp giấy phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện. Về việc mở trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về điều kiện xây dựng cũng như có trụ sở hoạt động giống như các trung tâm ngoại ngữ khác.

Khi xây dựng trung tâm ngoại ngữ cần lưu ý phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Đề án xây dựng trung tâm phải xác định rõ các tiêu chí về mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ; chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; cơ sở vật chất, vị trí đề xuất của trung tâm; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Trung tâm cần có trang web để sinh viên tìm kiếm thông tin cho các chương trình đào tạo, trang web đó phải đảm bảo nội dung chất lượng và đã xin giấy phép trang web với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp đại học về ngoại ngữ và đã làm việc trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm.

Độ tuổi của giám đốc trung tâm khi được bổ nhiệm lần đầu tiên không quá 65 tuổi.

AN KHÁNH: Cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN AN KHÁNH

Địa chỉ: 42 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568

Zalo/viber: 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568

Email: congtytuvanankhanh@gmail.com

icon