Giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty

Thủ Tục Giải Thể Công Ty

Giải thể được hiểu chấm dứt hoạt động công ty/ chấm dứt mã số thuế/ chấm dứt mã số doanh nghiêp, hoàn toàn rút lui khỏi thị trường. Trước tiên, Doanh nghiệp rà soát sổ sách nội bộ và giải quyết quyền và nghĩa vụ các thành viên công ty, thanh toán các khoản nợ thuế, bảo hiểm, nhân sự, hợp đồng giữa các đối tác.

Các Bước Thực Hiện Thủ Tục Giải Thể Công Ty

Đến với Công ty tư vấn An Khánh bạn được tư vấn về thủ tục giải thể như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng

Quý Khách hàng quan tâm đến dịch vụ của đơn vị tư vấn An Khánh hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hình thức:

Liên hệ hotline 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568;

Gửi email liên hệ dịch vụ về địa chỉ mail: congtytuvanankhanh@gmail.com

Để lại lời nhắn tại wensite: tuvanluatdoanhnghiep.vn chúng tôi sẽ liên hệ TƯ VẤN MIỄN PHÍ cho bạn;

Đến trực tiếp văn phòng làm việc của đơn vị tư vấn An Khánh.

Bước 2: Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ, lệ phí nhà nước.

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ cho khách hàng:

Sau khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng về tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty/ thành viên công ty/ cổ đông công ty và người đại diện theo pháp luật của công ty, mã số thuế công ty/ mã số doanh nghiệp, hồ sơ về thuế, bảo hiểm, đơn vị tư vấn An Khánh tư vấn cho khách hàng quy định pháp luật hiện hành về việc giải thể doanh nghiệp, soạn thảo hồ sơ công ty.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về thủ tục giải thể doanh nghiệp, tuỳ từng trường hợp đơn vị tư vấn An Khánh sẽ tư vấn thủ tục Doanh nghiệp bắt buộc làm, hoàn thiện hồ sơ gửi tới khách hàng.

Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ, nộp lệ phí nhà nước

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đơn vị tư vấn An Khánh sẽ đại diện cho khách hàng nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời nộp hồ sơ liên quan thuế tại Chi cục thuế quản lý và thay mặt khách hàng nhận giấy chứng nhận đóng mã thuế, đóng mã số doanh nghiệp .

Bước 3: Bàn giao kết quả, hồ sơ gốc cho khách hàng.

Khi hoàn tất các thủ tục tại Bước 2, đơn vị tư vấn An Khánh sẽ bàn giao kết quả đồng thời hồ sơ gốc cho khách hàng lưu tại doanh nghiệp.

Các Lưu Ý Thực Hiện Thủ Tục Giải Thể Công Ty:

- Doanh nghiệp chỉ được tiến hành giải thể khi đáp ứng điều kiện sau:

+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

+ Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định cơ quan có thẩm quyền

- Doanh nghiệp tiến hành chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trước khi giải thể Doanh nghiệp.

- Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây: Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; Nợ thuế; Các khoản nợ khác;

- Doanh nghiệp chỉ được chia lợi nhuận , phí còn lại sau khi đã thanh toán hết chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

- Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể. Doanh nghiệp có thể thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính nếu không tiếp tục thực hiện giải thể. Hết thời gian trên Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp cũ đang sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

- Thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Nếu hồ sơ giải thể khai không chính xác, giả mạo  phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng kýkinh doanh.

Hồ Sơ, Tài Liệu Cần chuẩn bị để giải thể công ty

Khác các thủ tục thay đổi doang nghiệp khác tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Thủ tục giải thể 1 doanh nghiệp:

Bước 1: Nếu thuộc trường hợp giải thể Doanh nghiệp phải tiến hành họp nội bộ và thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp.

Nội dung bắt buộc cần được thảo luận trong cuộc họp:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Lý do giải thể;

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

+ Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Sau khi, Nghị quyết/Quyết định giải thể được Doanh nghiệp thông qua, Người đại diện pháp luật công ty có trách nhiệm thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể gồm:  nhân sự công ty, chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan, Phòng ĐKKD, cơ quan thuế.

Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể tới Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính.

+ Nghị quyết, quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty; bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

+ Thông báo giải thể doanh nghiệp

+ Phương án giải quyết nợ (nếu có)

+ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

+Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

+Thông báo chấm dứt mã số thuế- do chi cục thuế quản lý cấp

+ Giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, hủy con dấu theo quy định (đối trường hợp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp)

+ Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ do tư vấn An Khánh soạn

Nghị quyết, quyết định giải thể được Phòng ĐKKD đăng trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Doanh nghiệp phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Bước 3: Doanh nghiệp tiến hành đóng mã số thuế tại chi cục thuế quản lý.

Doanh nghiệp nộp tài liệu sau:

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC

- Nghị quyết, quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty; bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

-Bản sao đăng ký doanh nghiệp (bản mới nhất)

DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT CHỈ CÓ TẠI AN KHÁNH

Công bố Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh.

Đại diện doanh nghiệp thủ tục chấm dứt mã số thuế tại Chi cục thuế.

Xoá tên công ty, giải thể tại tới Phòng Đăng ký kinh doanh.

Trả con dấu và thông báo mẫu con dấu tới Công an.

Tư vấn giải thể công ty khi công ty khoá mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh.

AN KHÁNH: Cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi.

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TƯ VẤN AN KHÁNH

Địa chỉ: 42 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568

Zalo/viber: 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568

Email: congtytuvanankhanh@gmail.com

icon