Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập.

2. Các kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam

  • Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối, đường nét hoặc kết hợp các yếu tố này.
  • Kiểu dáng công nghiệp là nhãn hàng hóa, bộ nhãn hàng hóa của sản phẩm bao gồm các yếu tố hình khối, đường nét được thể hiện hoặc kết hợp trên nhãn của sản phẩm

3. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Đối tượng trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.

4. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có tính mới: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

- Có tính sáng tạo: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

- Có khả năng áp dụng công nghiệp: Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

5. Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại An Khánh

Đơn vị tư vấn An Khánh với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ tiến hành tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, tư vấn, đánh giá, soạn thảo hồ sơ, theo dõi hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ như sau:

Bước 1: Xác định kiểu dáng công nghiệp, phân loại, tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Sau khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng, đơn vị tư vấn An Khánh sẽ căn cứ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ để xác định đối tượng khách hàng muốn đăng ký có thuộc phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp không để tư vấn cho khách hàng ra quyết định có nên nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay không?

Nhằm đánh giá khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp đồng thời để tiết kiệm chi phí cũng như thời gian của khách hàng, đơn vị tư vấn An Khánh sẽ tiến hành phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp, tra cứu kiểu dáng công nghiệp.

Việc phân loại, tra cứu kiểu dáng công nghiệp giúp cho khách hàng đánh giá được khả năng đăng ký thành công kiểu dáng công nghiệp.

Bước 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn vị tư vấn An Khánh tiến hành soạn thảo và đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ gồm:

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp được làm theo mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành (in 03 bộ). (đơn vị tư vấn An Khánh soạn thảo)

Giấy uỷ quyền (đơn vị tư vấn An Khánh soạn thảo);

Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp thể hiện được đầy đủ các góc nhìn của đối tượng cần đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp;

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (in 03 bộ);

Trong trường hợp trên kiểu dáng có chứa các dấu hiệu nhãn hiệu: người nộp đơn cần nộp tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu. Cụ thể: Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế; Giấy chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động) (01 bản);

Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp xin hưởng quyền ưu tiên cần cung cấp thêm bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế (01 bản). Quyền ưu tiên chỉ áp dụng cho đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

- Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng;

- Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp: 100.000 đồng/phân loại;

- Phí thẩm định đơn: 700.000 đồng/đối tượng;

- Phí công bố đơn: 120.000 đồng;

- Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/hình;

- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 480.000 đồng/đối tượng;

- Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000 đồng/đơn ưu tiên.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thẩm định hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, ảnh, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân loại,…Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.

Công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Thời hạn công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, ảnh và phân loại kiểu dáng công nghiệp.

Thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Thời hạn thẩm định nội dung là 09 -12 tháng kể từ ngày công bố đơn. Cục Sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho kiểu dáng công nghiệp cho chủ đơn đăng ký. Nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký.

Bước 4: Bàn giao văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho khách hàng

Sau khi có quyết định cấp văn bằng của Cục Sở hữu trí tuệ, đơn vị tư vấn An Khánh thay mặt khách hàng nộp lệ phí cấp văn bằng và nhận giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Lưu ý: Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

6. Những vấn đề cần lưu ý khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau, cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

AN KHÁNH: Cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN AN KHÁNH

Địa chỉ: 42 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568

Zalo/viber: 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568

Email: congtytuvanankhanh@gmail.com

icon