Tạm ngừng công ty

Thủ tục tạm ngừng công ty

Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh

Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Các văn bản pháp luật liên quan.

Tạm ngừng kinh doanh được hiểu Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong 1 thời gian nhất định, có đăng ký tới Phòng ĐKKD nơi đặt trụ sở chính, được cơ quan cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng kí toạm ngừng kinh doanh.

Trong bài viết này, đơn vị tư vấn An Khánh sẽ hướng dẫn chi tiết cho cho bạn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh của các loại hình Doanh Nghiệp.

Tại Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ_CP, Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh bất kì thời điểm nào trong năm tài chính. Khi Doanh nghiệp có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh cần soạn bộ hồ sơ tạm ngừng thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp gửi Hồ sơ tạm ngừng tới Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm, không hạn chế số lần tạm ngừng kinh doanh.

Như vậy, so với luật doanh nghiệp 2014 thì luật doanh nghiệp 2020 điểm khác biệt về số lần doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh liên tiếp: không giới hạn.

Việc tạm ngừng kinh doanh hoạt động doanh nghiệp dẫn tới tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đều bị chuyển sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”.

Tạm Ngừng Kinh Doanh Công Ty TNHH một thành viên bao gồm:

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty

Giấy uỷ quyền

Tạm Ngừng Kinh Doanh Công Ty TNHH Hai thành viên trở lên:

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Giấy uỷ quyền

Tạm ngừng kinh doanh Công ty cổ phần

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần

Giấy uỷ quyền

Tạm ngừng kinh doanh Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện, Địa Điểm Kinh Doanh:

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện, Địa Điểm Kinh Doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

Giấy uỷ quyền

Những Lưu Ý Sau Khi Thực Hiện Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh

- Rất nhiều khách hàng hỏi vấn đề thời gian báo trước tạm ngừng kinh doanh, An khánh trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: Gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Có thể được hiểu,tính từ thời gian Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh tới thời điểm đăng ký tạm ngừng hoạt động trong Thông báo phải trước 3 ngày làm việc (trừ thứ 7 và chủ nhật).

- Lý do tạm ngừng gì phù hợp quy định pháp luật?

Hiện nay, việc lý do tạm ngừng không quy định trực tiếp tại điều luật. Nhưng, khi doanh nghiệp có nhu cầu và gặp khó khăn việc hoạt động kinh doanh có quyền tạm ngừng kinh doanh. Có thể căn nhắc lý do hợp lý như: kinh tế, xung đột thành viên, dịch bệnh, nhân sự, sức khoẻ…….

- Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng. Doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán trả khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Đối với công ty tạm ngừng không trọn năm tài chính, Doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế cho thời gian đã hoạt động và phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đó.

Sau tạm ngừng kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp cần thông báo thuế không? An khánh trả lời: Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế nơi quản lý biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế. Công ty, không cần nộp thông báo tới Chi cụ thuế quản lý. Trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh, Cán bộ cơ quan thuế trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước.

- Khi tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn không?

Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý Thuế quy định rõ:

“Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.”

Tại khoản 3 Điều 206 Luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định rằng:

“Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.”

 Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp không được phép hoạt kinh doanh dưới hình thức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và không được xuất hóa đơn.

- Mức phạt khi không thông báo tạm ngừng kinh doanh?

Căn cứ quy định tại Điều 66 Nghị Định 01/2021/NĐ-CP, Doanh nghiệp bắt buộc phải thông báo tới Phòng DKKD. Trường hợp không thông báo tạm ngừng kinh doanh được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ vào Điều 50 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thực hiện tạm ngừng kinh doanh thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

AN KHÁNH: Cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi.

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TƯ VẤN AN KHÁNH

Địa chỉ: 42 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568

Zalo/viber: 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568

Email: congtytuvanankhanh@gmail.com

icon