Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

1. NHÃN HIỆU là gì?

Nhãn hiệunhững dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Nguyên tắc xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu tại Việt Nam là “FIRST TO FILE – NGUYÊN TẮC NỘP ĐƠN ĐẦU TIÊN”, vì vậy nhãn hiệu chỉ có thể bảo hộ độc quyền thông qua việc nộp đơn đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ trừ các nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ năm 2009.

2. Quyền đăng ký nhãn hiệu

Theo Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ (điều này được sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

3. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại An Khánh

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Công ty tư vấn An Khánh, khách hàng chỉ cần cung cấp cho An Khánh hồ sơ/tài liệu sau:

  • Mẫu nhãn hiệu;
  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sẽ do đơn vị tư vấn An Khánh tư vấn, soạn thảo và đại diện cho khách hàng làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ.

4. Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại An Khánh

Bước 1: Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu

Doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Việc tra cứu nhãn hiệu giúp cho doanh nghiệp có thể đánh giá được khả năng đăng ký nhãn hiệu. Qua việc tra cứu nhãn hiệu có thể xác định được nhãn hiệu của doanh nghiệp có bị trùng và nhầm lẫn với nhãn hiệu khác cùng loại hay không? xác định khả năng nhãn hiệu được cấp văn bằng hay không?

Sau khi có kết quả tra cứu nhãn hiệu, trường hợp xác định nhãn hiệu không có khả năng cấp văn bằng, chủ sở hữu có thể sửa đổi nhãn hiệu. Việc tra cứu nhãn hiệu sẽ giảm thiểu được thời gian chờ đợi của chủ đơn đăng ký.

Khi thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Anh Khánh, khách hàng vui lòng cung cấp cho chúng tôi: mẫu nhãn hiệu và danh mục sản phẩm, dịch vụ đăng ký.

Nhãn hiệu Tra cứu sơ bộ Tra cứu chuyên sâu
Nội dung

Chuyên viên của An Khánh sẽ tiến hành tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu thông qua:

Website: https://ipvietnam.gov.vn/ hoặc trang của wipo
Để tăng khả năng đăng ký nhãn hiệu thành công và tiết kiệm thời gian, chủ đơn NÊN tiến hành thủ tục tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu để đánh giá khả năng có hay không nên nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu.
Thời gian 01 ngày làm việc 01 - 03 ngày làm việc
Chi phí Không mất phí Có mất phí

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Đơn vị tư vấn An Khánh sẽ soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho khách hành đồng thời đại diện cho khách hành nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Lệ phí nhà nước đối với đăng ký nhãn hiệu:

Lệ phí nộp đơn đăng ký cho 01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

Đối với đơn có 01 nhóm sản phẩm, dịch vụ và mỗi nhóm hàng hóa, dịch vụ chỉ có gồm 06 sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trở xuống:

Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng/đơn;

Phí thẩm định nội dung: 550.000 đồng;

Phí tra cứu phục vụ thẩm định nhãn hiệu: 180.000 đồng;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 120.000 đồng;

Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng;

Lệ phí công bố nhãn hiệu: 120.000 đồng.

Lệ phí nộp đơn gồm nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ

Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ bảo hộ tăng thêm: 550.000 đồng;

Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ có trên 6 sản phẩm/dịch vụ đăng ký. Lệ phí phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi: 120.000 đồng.

Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ tăng thêm: 180.000 đồng;

Đối với mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ có trên 6 sản phẩm/dịch vụ đăng ký. Lệ phí phải nộp thêm phí công bố thông tin cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 30.000 đồng.

Lệ phí cấp văn bằng

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 120.000 đồng

Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng;

Phí công bố: 120.000 đồng/

Nếu đơn đăng ký có nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ thì khi nộp lệ phí cấp bằng sẽ tăng thêm là: 100.000 đồng/1 nhóm.

Phí dịch vụ tại An Khánh được tính theo nhóm sản phẩm/dịch vụ, khách hàng vui lòng LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY để nhận báo phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu nhanh nhất.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho đến khi có kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thời hạn thẩm định hình thức đơn nhãn hiệu 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn. Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Đơn vị tư vấn An Khánh sẽ tiến hành sửa đổi theo yêu cầu. Sau đó, tiến hành nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

Thời hạn công bố đơn nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn bao gồm: Các thông tin về đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ. Hình thức công bố: Trang website của Cục Sở hữu trí tuệ và Công báo Sở hữu công nghiệp.

Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn. Cục Sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu. Trên cơ sở đó, Cục Sở hữu trí tuệ có những đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà chủ đơn đã đăng ký. Nếu đơn đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu. Trường hợp đơn không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà chủ đơn đã đăng ký. Đơn vị tư vấn An Khánh sẽ tiến hành xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của quý khách hàng.

An Khánh cam kết:

  • Không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào trong quá trình xử lý đơn, không phát sinh chi phí trong việc làm công văn, đơn khiếu nại khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo;
  • Theo dõi và thường xuyên báo cáo tình hình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ cho khách hàng, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

4. Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

- Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu kéo dài so với thực tế do số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ tăng gấp nhiều lần nhưng đội ngũ chuyên viên thụ lý hồ sơ không tăng dẫn đến tình trạng quá tải đơn (trước đây khoảng 18 tháng hiện nay thời gian kéo dài đến 24 – 30 tháng);

- Nhãn hiệu hình ảnh (logo) là nhãn hiệu gồm hình ảnh độc lập;

- Nhãn hiệu chữ là nhãn hiệu gồm chữ cái được viết thường, cách điệu hoặc viết hoa;

- Có thể kết hợp cả hình ảnh và chữ để nhãn hiệu tăng khả năng đăng ký bảo hộ;

- Có thể đồng nhất nhãn hiệu và tên thương mại của doanh nghiệp sẽ tránh được đối thủ cạnh tranh đăng ký tên thương mại có phần chữ nhãn hiệu.

- Nhãn hiệu đăng ký tại Việt Nam ưu tiên đăng ký nhãn hiệu dưới dạng đen-trắng.

- Phân nhóm nhãn hiệu được dựa theo Bảng phân loại quốc tế Ni-xơ về nhãn hiệu.

- Một nhãn hiệu có thể đăng ký cho nhiều loại hàng hoá, dịch vụ.

5. TẠI SAO PHẢI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU NGAY?

Nhãn hiệu là TÀI SẢN VÔ HÌNH của doanh nghiệp nhưng là có GIÁ TRỊ HỮU HÌNH trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhãn hiệu giúp cho doanh nghiệp tạo được niềm tin sự uy tín đối với khách hàng và đối tác.

AN KHÁNH: Cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN AN KHÁNH

Địa chỉ: 42 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568

Zalo/viber: 0965 903 269 hoặc 0919 946 800 hoặc 0867 639 568

Email: congtytuvanankhanh@gmail.com

icon