Tin Tức

BLOG

icon
Từ Chiều 7/6 Quốc Hội Sẽ Chất Vấn Bốn Nhóm Vấn Đề Nóng
13 8/22

Từ Chiều 7/6 Quốc Hội Sẽ Chất Vấn Bốn Nhóm Vấn Đề Nóng

Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông báo đến các vị đại biểu Quốc hội nội dung cụ thể nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Thủ Tục NĐT Nước Ngoài Mở Công Ty Tại Việt Nam Mới Nhất T6/2022
13 8/22

Thủ Tục NĐT Nước Ngoài Mở Công Ty Tại Việt Nam Mới Nhất T6/2022

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật Đầu tư 2020. Theo quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp ngành nghề thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài mà Chính phủ công bố, bao gồm:
CHẬM XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ
13 8/22

CHẬM XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ

CHẬM XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ